Groene Bedrijven ondertekenen intentieverklaring voor duurzame samenwerking met Scalda

1 juli 2024
Ondertekening samenwerking Groene Hotspot Zeeland

Op maandag 24 juni hebben ongeveer 30 hoveniersbedrijven, voornamelijk uit Zeeland, een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten en de brancheorganisatie Koninklijke VHG voor de komende jaren bekrachtigt. Deze belangrijke stap is een resultaat van de Groene Hotspot Zeeland, een samenwerkingsverband geïnitieerd door Scalda om de hoveniersopleidingen te vernieuwen en toekomstbestendig te maken door middel van innovatie.

Intensieve en Duurzame Samenwerking

Scalda streeft naar een intensieve, duurzame samenwerking met leerbedrijven en gemeenten om zowel het onderwijs als de leerbedrijven te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Dit houdt in dat er meer stageplekken, praktijkgerichte projecten en gastlessen worden opgezet. Hierdoor komen studenten direct in contact met de nieuwste ontwikkelingen, technologieën en de beste praktijklocaties in de sector. Door theorie te koppelen aan praktijklessen, zorgt Scalda ervoor dat studenten meteen kunnen toepassen wat ze leren, waardoor het onderwijsprogramma kan inspelen op de actuele marktvraag in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Regionale Betrokkenheid

De hoveniersbedrijven die betrokken zijn bij deze samenwerking, zijn verspreid over de hele provincie Zeeland en West-Brabant. Dit betekent dat de belangen van alle relevante partijen worden vertegenwoordigd en dat de activiteiten maximale impact hebben op de regio.

Groene Hotspot Zeeland

De intentieverklaring vloeit voort uit de Groene Hotspot Zeeland, een samenwerkingsverband dat is opgericht door Scalda om de Groene opleidingen van Scalda actueel te houden door samenwerking met bedrijven en gemeentes. “De samenwerking met de hoveniersbranche biedt zoveel kansen en mogelijkheden. Dit vraagt om uitbreiding naar onze overige groene opleidingen,” aldus Martijn van Tilburg, projectcoördinator van Groene Hotspot Zeeland.

Toekomstvisie

In 2026 verhuizen de Groene opleidingen van Scalda naar het Omnium in Goes, een zeer groene omgeving die perfect aansluit bij de hoveniersopleidingen. Het nieuwe pand en de praktijkloods met buitenruimte worden afgestemd op de eisen van de hedendaagse hovenier. Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan een optimale invulling van deze bijzondere locatie. Het doel is om van het Omnium dé Groene Hotspot van Zeeland te maken, waar studenten, bedrijven, particulieren en onderwijs elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van Tilburg via [email protected]

Omhoog