Zeeuwse gemeenten en Scalda tekenen vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Leerroutes Inburgering

13 juni 2024
Zeeuwse gemeenten en Scalda ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 12 juni 2024 ondertekenden 10 Zeeuwse gemeenten en Scalda een nieuwe uniforme overeenkomst om te blijven samenwerken aan de inburgering en integratie van inburgeraars in onze regio. De deelnemende Zeeuwse gemeenten maken gebruik van passende leerroutes voor inburgeraars, aangeboden door Scalda. Dankzij deze samenwerking kunnen inburgeraars in onze regio het hoogst haalbare taalniveau bereiken en deelnemen aan onderwijs en/of werk. Hieraan is door zowel gemeenten als Scalda het afgelopen jaar intensief samengewerkt.

Uitbreiding van een succesvolle samenwerking

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De grootste verandering is dat gemeenten zelf de regie moeten voeren over het inburgeringstraject. Hiervoor maakten zij onder andere afspraken met scholen, om dit traject te kunnen neerzetten. Dit betekende voor veel Zeeuwse gemeenten losse afspraken en contracten met scholen.

In oktober 2022 werd het oorspronkelijke contract ondertekend door Dick Hoogstrate (Directeur Educatie Scalda) en André van der Reest (voorzitter Portefeuillehoudersoverleg GR de Bevelanden). Dit contract betrof de leerroutes die inburgeraars in de vijf Bevelandse gemeenten verplicht moeten volgen. 

Bijzonder aan vernieuwede overeenkomst

De afgelopen periode hebben verschillende collega’s van de betrokken gemeenten en Scalda hard gewerkt aan het nieuwe contract Leertrajecten Inburgering. Bijzonder aan deze overeenkomst is dat er nu 1 contract tussen Scalda en de deelnemende Zeeuwse Gemeenten wordt gesloten. Hierin is ook afstemming geweest met de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Zij hebben besloten niet mee te gaan in het nieuwe contract, omdat hun huidige overeenkomst nog een jaar doorloopt.

Elise Wisse, Teamleider Inburgering van Scalda: "Het vernieuwde contract voor Leertrajecten Inburgering markeert niet alleen een voortzetting van een succesvolle samenwerking, maar onderstreept ook de gezamenlijke inzet om inburgeraars de best mogelijke kansen te bieden in onderwijs en werk. Samen bouwen we verder aan een toekomst voor onze inburgeraars. Daar zijn we trots op!’’

De leerroutes bij Scalda

Er zijn 3 leerroutes in de Wet Inburgering opgenomen:

Scalda heeft de kennis en mogelijkheden in huis voor een traject dat passend is voor inburgeraars. Scalda werkt intensief samen met de gemeenten voor een juiste plaatsing. Coaches begeleiden de inburgeraars tijdens hun leerroute en adviseren over vervolgtrajecten of opleidingen. Meer informatie over inburgering bij Scalda vind je op onze website.

Ondertekening

De ondertekening was op 12 juni 2024 van 15.00 tot 16.00 uur op de Scalda locatie, Podium 15 in Middelburg. Vertegenwoordigers van de gemeenten (Schouwen-Duiveland, Tholen, Middelburg, Vlissingen, Veere en GR de Bevelanden namens de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal), betrokken wethouders en vertegenwoordigers van Scalda waren aanwezig bij het tekenmoment.

 

Omhoog