Maak kennis met het Delta Climate Center

11 april 2024
Maak kennis met het DCC

Zeeland en Vlissingen in het bijzonder hebben woensdag 10 april kennisgemaakt met het Delta Climate Center. Met het evenement ‘Maak kennis met het Delta Climate Center’ in de Lasloods in Vlissingen heeft het nieuwe centrum zich voor het eerst aan de buitenwereld gepresenteerd.

Het Delta Climate Center wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan een duurzame toekomst voor de Zeeuwse delta en daarmee delta’s over de wereld. Voor ruim 250 bezoekers vertelde wetenschappelijk directeur Albert Klein Tank, samen met een aantal medewerkers, hoe het centrum dit gaat doen. Klein Tank stipte vier punten aan die het centrum uniek maken: de samenwerking tussen mbo, hbo en wo in onderwijs en onderzoek, de thema’s water, energie en voedsel en hoe het hier invulling aan geeft, de innovatieve werkvormen waarmee het centrum haar doelen wil bereiken en dat ze de gehele provincie als een living lab ziet.

Drie icoonprojecten

Ook werden de drie icoonprojecten gepresenteerd. Dit zijn meerjarige onderzoeksprojecten waarmee het Delta Climate Center een vliegende start maakt: Delta Protein, Flexible Deltas en Procez. Het eerste project gaat over de eiwittransitie, zei onderzoeker Klaas Timmermans. De partners onderzoeken hoe de Zeeuwse delta nog meer een bron van duurzaam, lekker en betaalbaar voedsel uit zee kan zijn, binnen de natuurlijke grenzen van de delta.

In Flexible Deltas draait het om de vraag hoe mens en natuur kunnen samenwerken in de strijd tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. “We kijken hoe we kunnen meebewegen, bouwen met de natuur en zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van land-waterovergangen voor toekomstige generaties”, legde lector en trekker van het project Teun Terpsra uit.

Het derde icoonproject Procez gaat over circulariteit. Hierin kijken de onderzoekers wat er nodig is voor een dynamisch-circulaire en groene Zeeuwse economie. Het gaat hierbij niet alleen om technische oplossingen, maar ook om wat er nodig is qua bestuur en governance, verduidelijkte hoogleraar Herman Kasper Gilissen.

Alle founders van het Delta Climate Center nemen deel aan deze icoonprojecten. Het centrum heeft er zes: Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, NIOZ, Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht.

Scalda en het DCC

Scalda zal vanuit vier practoraten (Water, Food in de keten, Smart Delta Technology, Energie in de Delta) meewerken aan de uitvoering van de onderzoeksagenda. De practoraten vervullen als het ware een scharnierfunctie tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt, de doorontwikkeling en innovatie van dat onderwijs zelf en het benutten van de opgedane praktijkervaringen, praktijkinzichten en praktijkkennis. Bovendien worden de DCC-thema’s verder ingebed in het mbo-onderwijs door het ontwikkelen van diverse opleidingen en specialisaties. “Binnen het DCC is een unieke samenwerking bereikt in de complete onderzoekscyclus van wetenschap naar praktijk naar uitwerking. Waar veel instituten op het niveau van wetenschapskennis en de planbare praktijk blijven, gaan we bij DCC door naar de -langdurige- uitwerking van onderzoeksresultaten in realistische settings,” aldus Hendrik-Jan van Arenthals, raad van bestuur van Scalda. “Dit uitwerkingsgericht onderzoek leidt tot concrete toepassingen die aansluiten op de alledaagse (ondernemers)praktijk. Deze doorlopende leerlijn, van universiteit-hbo-mbo, zorgt ervoor dat mensen zich kunnen kwalificeren op hun talenten.”

Kompas

Het Delta Climate Center is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen uit het compensatiepakket Wind in de Zeilen en van de provincie Zeeland. Zowel secretaris-generaal Loes Mulder van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als commissaris van de koning Han Polman zei blij te zijn dat het er is. Beiden grepen tijdens de bijeenkomst kort terug op de totstandkoming. Polman dankte onder anderen gedeputeerden Harry van der Maas en Dick van der Velde. “Na jarenlange inspanning ben ik erg blij dat het Delta Climate Center er is”, zei de eerste. “Meer onderzoek en onderwijs maakt onze regio sterker. Het is van grote betekenis voor met name bedrijven en jongeren in Zeeland. Ik wens het Delta Climate Center veel succes met het behalen van de mooie doelen.”

Polman sprak ook zijn dank uit aan Bernard Wientjes, die het compensatiepakket Wind in de Zeilen samenstelde en topambtenaar Siebe Riedstra, die zorgde voor de uitvoering van het pakket. Beiden waren aanwezig in de Lasloods. “We liggen op koers met de uitvoering”, sloot Polman zijn toespraak af. “We hebben nu ook een kompas. Ik wens het centrum een heel goede vaart.”

Omhoog