Samenwerking tussen Groene opleidingen Scalda, Helix Learning en Chinese school

6 februari 2024
Nieuws over samenwerkingsovereenkomst tussen Scalda, Helix Learning en Chinese school

Op vrijdag 2 februari 2024 zetten Kees Nieuwenhuijse, lid van het College van Bestuur bij Scalda, Mischa Flore, directeur van Helix Learning en Yanrong Yu, directrice van Today Floral Design School, hun handtekening onder een grensverleggende samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening vond plaats bij Scalda locatie Stationspark in Goes.

De samenwerking houdt in dat de docenten Carry Krebbers, Jeannet van Duijn, Lisa Dieleman en Hanky Frerejean namens Scalda en Helix Learning verschillende bloemopleidingen gaan verzorgen voor Chinese studenten. In mei start de eerste opleiding tot European Floral Designer bij Scalda. Tegelijkertijd verzorgt de Today Floral Design School bloemopleidingen in Shenzhen, China. De docenten van Scalda en Helix bieden daar op locatie ondersteuning en gaan examens afnemen.

Mischa Flore zegt hierover: “Deze samenwerking gaat verder dan alleen het delen van enkel vaktechnische kennis. Het is een brug tussen culturen en onze onderwijssystemen, waardoor studenten de kans krijgen zich te ontwikkelen in een internationale context. Het legt daarnaast een stevige basis voor uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen de betrokken scholen.

De ambitie van dit samenwerkingsverband beperkt zich niet enkel tot de bloemopleidingen. De wens is uitgesproken om ook binnen andere opleidingen van Scalda soortgelijke samenwerkingen tot stand te brengen.

Omhoog