Scalda en GR de Bevelanden zetten samen schouders onder leerroutes inburgering

12 oktober 2022
Foto van links naar rechts: André van der Reest (voorzitter Algemeen Bestuur GR de Bevelanden) en Dick Hoogstrate (Directeur Educatie Scalda)

Op 11 oktober 2022 zetten Dick Hoogstrate (Directeur Educatie Scalda) en André van der Reest (voorzitter Portefeuillehoudersoverleg GR de Bevelanden) hun handtekening onder de samenwerking ‘Leerroutes inburgering’. GR de Bevelanden neemt, voor de vijf Bevelandse gemeenten, de leerroutes af die inburgeraars verplicht moeten volgen. Een aantal inburgeraars staat te springen om te starten!

Begeleiden naar onderwijs en/of werk

Sinds 1 januari 2022 hebben alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol om nieuwkomers, die inburgeringsplichtig zijn, te begeleiden naar onderwijs en/of werk. Om snel en volwaardig mee te doen aan de maatschappij, is het belangrijk dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken, in combinatie met een vorm van participatie zoals onderwijs en/of werk. GR de Bevelanden voert deze wet uit voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De scholing kunnen de inburgeringsplichtigen bij ons volgen. Dit kan gecombineerd worden met een BOL- of BBL opleiding. Wij bereiden inburgeraars daarnaast voor om door te stromen naar een mbo-opleiding op een hoger niveau of een hbo opleiding.

De leerroutes

Wij hebben de kennis en mogelijkheden in huis voor een traject dat passend is voor inburgeraars. Er zijn drie mogelijkheden. De B1-leerroute (gecombineerd met Entree NT2), Onderwijsroute (O-route) en de zelfredzaamheids-route (Z-route). De B1-leerroute is geschikt voor statushouders die graag een vervolgopleiding willen doen op niveau 1. Zij kunnen voltijds naar school of werken en leren combineren. De O-route is voor jongere statushouders met een hoge leerbaarheid die graag willen doorstromen naar een vervolgopleiding. De Z-route is voor statushouders met een lage leerbaarheid en analfabeten. Met de Z-route ligt de focus op zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Voor een juiste plaatsing werken we intensief samen met de gemeenten. Een coach begeleidt de inburgeraars tijdens de  gehele leerroute en geeft adviezen voor bijvoorbeeld een vervolgtraject of -opleiding. Meer informatie over de leerroutes vind je op www.scalda.nl/inburgering en www.grdebevelanden.nl/inburgering.

Elise Wisse, Teamleider Inburgering bij Scalda: “De inburgeraars zijn enthousiast over de leerroutes en de mogelijkheden die dit geeft. Het geeft ze een toekomstperspectief. Dit motiveert.” André van der Reest, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg GR de Bevelanden: “Het is mooi om te zien hoe graag veel van de inburgeraars willen leren. De taal, de cultuur en alles wat daarbij komt kijken. Zo kunnen ze écht onderdeel worden van onze maatschappij.”

Over GR de Bevelanden

GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Inwoners van de Bevelanden kunnen terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden voor o.a. het aanvragen van een bijstandsuitkering, tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen en maatwerkvoorzieningen Wmo.

Meer informatie is te vinden op: www.grdebevelanden.nl

Omhoog